Om oss

Särskolans Kulturklass, på Tunaskolan i Lund, är en profilklass i grundsärskolan (åk.1-4) med inriktning ämnesområden. Vår ambition är att låta skapande aktiviteter som musik, bild, drama mm genomsyra vårt arbete som är tematiskt och ämnesövergripande. Detta gör vi vi för att vi sett att det

  • stärker elevernas självkänsla
  • ger dem gemensamma upplevelser att arbeta med
  • stimulerar alla sinnen genom olika uttrycksformer
  • ger eleverna goda förutsättningar att uppnå även intellektuella färdigheter, efter var och ens förmåga
  • blir roligt och skapar lust att lära

I grundskolan finns det många möjliga profilklasser att välja mellan. Det tycker vi att även grundsärskolan/träningsskolan ska ha.

Genom denna blogg vill vi underlätta för eleverna att berätta om sitt skolarbete hemma. Eleverna i klassen har alla ett begränsat eller obefintligt talat språk och bilder/filmer i bloggen fungerar då som ett kommunikationsstöd.

Bloggen ger oss även möjlighet att kommunicera direkt med föräldrar och på ett strukturerat sätt förmedla information.

Vår ambition är dessutom att öppna våra klassrumsdörrar för dem som är intresserade av att titta in. Vi tror att skolan mår bra av att vara transparent. Genom det kan vi dela erfarenheter med varandra och skapa förståelse på många plan.

Vår förhoppning är att elever och föräldrar ska besöka bloggen varje dag samt att vi därutöver ska få många besök av både människor i elevernas närhet, kolleger från när och fjärran samt människor som är nyfikna på vårt skolarbete, oavsett profession.

Vi som skriver och har skapat bloggen är vuxna och arbetar i klassen. Eleverna deltar i första hand genom att återberätta det som finns i bloggen i form av bilder eller filmer. Detta sker både hemma och i skolan.

Arbetet med bloggen är en viktig del i skolarbetet. Förutom att tjäna som länk mellan skola och hem så använder vi bloggen regelbundet i skolan tillsammans med eleverna. Vi tittar på bilder och filmer och berättar för varandra vad vi har gjort och när det hände. Genom bloggarbetet tränar eleverna att samspela och samtala, tolka och förstå samt att söka vardagsnära information vilket är viktiga delar av det centrala innehållet i ämnesområdet kommunikation. Dessutom tjänar bloggen som en del i arbetet med att utveckla elevernas tidsuppfattning, vilket är hämtat ur det centrala innehållet i ämnesområdet verklighetsuppfattning.
Utöver detta ger bloggarbetet oss rika möjligheter till sinnesstimulans och gemenskap samt möjlighet att på ett målande sätt berätta om och beskriva vårt skolarbete, dvs synliggöra både läroplan och kursplaner i praktiken.

Vi har sett tydlig utveckling i elevernas kommunikationsförmåga sedan vi började med vårt bloggarbete. Bilder och filmer sporrar eleverna till berättande och texterna gör det möjligt för lyssnaren att tolka detta. Även vi vuxna utvecklas genom arbetet, speciellt i att mer och mer implementera digitala hjälpmedel i skolan. Dessa erfarenheter försöker vi sprida till kolleger.

Det material som vi använder i bloggen är till allra största del egenproducerat och därmed har vi inte några större upphovsrättsliga frågeställningar. I den mån vi använder bilder eller annat material som vi själva inte har gjort så är det utifrån gällande upphovsrättsliga regler. Vi är dessutom mycket måna om att inte publicera bilder eller text som kan vara någon till men, och försöker vara noga med att fråga om de människor som finns med på våra bilder eller filmer godkänner publicering på internet. När det gäller barn är föräldrarna alltid tillfrågade.

Våra ambitioner  med bloggarbetet är det vi beskrivit ovan.
Sporren är att se eleverna utvecklas samt att få vara en del av arbetet mot en öppen, transparent skola. Kanske kan vår blogg bidra till att skapa förståelse för människors likheter och olikheter.

Att vi deltar i den tävling som Webbstjärnan utlyst har ingen betydelse för varken motivation eller ambition i bloggarbetet. Drivkraften ligger på ett helt annat plan. Däremot tror vi att en utmärkelse i Webbstjärnan skulle kunna innebära att beskrivningen av våra elevers idoga skolarbete nådde många fler än primärgruppen. Den publicitet som en vinst skulle innebära vore mycket värdefull i vår strävan mot att bidra till ett öppet och förstående samhälle, där alla människor har rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Läs mer om våra styrdokument i PDF-dokumentet som ni hittar här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *